Richiedi una copia del documento: »Tržaški« Bartol: pisatelj, ki je gledal ladje z vseh kontinentov sveta / Bartol »of Trieste«: the writer who saw ships from all continents of the world

Annulla