De polysemie in Italiaanse en Nederlandse structuren