De vertaling van cultuurgebonden, sociaal-economische termen