Izgubljeni zavičaj Slobodana Novaka na talijanskom,(Piccolo mondo perduto, di S.N. in italiano), in Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova V. (Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća), redazione: Mirko Tomasović, V.G.Bužančić, Književni krug, Spalato 2003