Krležin “izlet” u Italiju, (“Il breve viaggio” di Krleža in Italia: analisi comparata delle traduzioni italiane), in Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova IV. Hrvatska književnost od 1914. do 1930. i njezin europski kontekst, Redazione: Mirko Tomasović, V.G. Bužančić, Književni krug, Spalato 2002