The analysis of responses of parents and students draws a picture with very sharp edges of the heterogeneous background of families and students. Selected variables: nationality (generally ascribed) and qualification (generally acquired) for the parents, nationality and school achievement for students enable to track an index of openness to diversity inside and outside the school. In addition, the attention of students and families to intercultural activities organized by the school, emphasize attitudes and opinions that vary according to the profiles of the families. // Analiza pridobljenih podatkov na podlagi odgovorov učencev in njihovih staršev nudi jasno začrtan okvir, ki se nanaša na kontekst heterogenosti, v katerega so vpete družine in učenci. Izbrane spremenljivke: narodnost (samoopredeljena), izobrazbena raven staršev (pridobljena), nacionalnost in učni uspeh so kazalniki odprtosti staršev in otrok do različnosti v šoli in izven nje. Obenem pozornost učencev in njihovih družin do medkulturnih dejavnosti, ki jih organizira šola, postavlja v ospredje odnose in stališča, ki se spreminjajo glede na profile družin.

Različnost v šoli: vloga narodnostne pripadnosti v vzgoji in izobraževanju

BECCALLI, Chiara;DELLI ZOTTI, GIOVANNI;URPIS, ORNELLA
2014-01-01

Abstract

The analysis of responses of parents and students draws a picture with very sharp edges of the heterogeneous background of families and students. Selected variables: nationality (generally ascribed) and qualification (generally acquired) for the parents, nationality and school achievement for students enable to track an index of openness to diversity inside and outside the school. In addition, the attention of students and families to intercultural activities organized by the school, emphasize attitudes and opinions that vary according to the profiles of the families. // Analiza pridobljenih podatkov na podlagi odgovorov učencev in njihovih staršev nudi jasno začrtan okvir, ki se nanaša na kontekst heterogenosti, v katerega so vpete družine in učenci. Izbrane spremenljivke: narodnost (samoopredeljena), izobrazbena raven staršev (pridobljena), nacionalnost in učni uspeh so kazalniki odprtosti staršev in otrok do različnosti v šoli in izven nje. Obenem pozornost učencev in njihovih družin do medkulturnih dejavnosti, ki jih organizira šola, postavlja v ospredje odnose in stališča, ki se spreminjajo glede na profile družin.
2014
9789616862950
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2831091
 Avviso

Registrazione in corso di verifica.
La registrazione di questo prodotto non è ancora stata validata in ArTS.

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact