Knjiga z naslovom »Geopark Kras« je poseben izdelek, saj priča o uspešnem čezmejnem sodelovanju, katerega skupni rezultat bo rojstvo čezmejnega geoparka na matičnem Krasu. Knjigo smo pripravili v projektu GeoKarst, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija 2014–2020. Knjigo je sofinancirala tudi Geološka služba Centralne direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Avtonomne Dežele Furlanije - Julijske krajine (ADFJK). Ideja o čezmejnem geoparku se je porodila ob pripravi strateškega projekta KRAS-CARSO (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013). V teku projekta se je izkazala za ustrezno, saj je bilo v Študiji izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu s strokovnega, ekonomsko-upravljavskega in participativnega vidika ugotovljeno, da bo povezovanje homogenega območja Krasa doseženo z vzpostavitvijo čezmejnega geoparka - kot razvojnega orodja za trajnostno rabo virov v dobrobit ljudi, ki živijo na čezmejni planoti Krasa.

GEOPARK KRAS

Calligaris C.
Writing – Original Draft Preparation
;
Cucchi F.
Writing – Original Draft Preparation
;
Zini L.
Writing – Original Draft Preparation
;
Bonini L.
Writing – Original Draft Preparation
;
2022-01-01

Abstract

Knjiga z naslovom »Geopark Kras« je poseben izdelek, saj priča o uspešnem čezmejnem sodelovanju, katerega skupni rezultat bo rojstvo čezmejnega geoparka na matičnem Krasu. Knjigo smo pripravili v projektu GeoKarst, ki je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija 2014–2020. Knjigo je sofinancirala tudi Geološka služba Centralne direkcije za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Avtonomne Dežele Furlanije - Julijske krajine (ADFJK). Ideja o čezmejnem geoparku se je porodila ob pripravi strateškega projekta KRAS-CARSO (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007–2013). V teku projekta se je izkazala za ustrezno, saj je bilo v Študiji izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu s strokovnega, ekonomsko-upravljavskega in participativnega vidika ugotovljeno, da bo povezovanje homogenega območja Krasa doseženo z vzpostavitvijo čezmejnega geoparka - kot razvojnega orodja za trajnostno rabo virov v dobrobit ljudi, ki živijo na čezmejni planoti Krasa.
2022
9788894039467
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
KRAS_CARSO_SLO_Parte_A.pdf

accesso aperto

Descrizione: Parte A
Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: Digital Rights Management non definito
Dimensione 6.51 MB
Formato Adobe PDF
6.51 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
KRAS_CARSO_SLO_Parte_B.pdf

accesso aperto

Descrizione: Parte B
Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: Digital Rights Management non definito
Dimensione 7.08 MB
Formato Adobe PDF
7.08 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/3053478
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact