Postsovjetska Osrednja Azija danes. Med tradicionalnostjo in globalnostjo