Dundo Maroje u Italiji, Društvo hrvatskih književnih prevoditelja, Zagreb, in “Književna smotra” Rivista per la letteratura, XXXV/2003, n. 128-129 (2-3), Zagabria, 2003