Pregled dejavnikov delovanja malih in srednje velikih visokotehnoloških podjetij v Sloveniji