Temporary seismological measurements in the Postojna cave system (Občasne seizmične meritve v postojnskem jamskem sistemu)