STRUKTURA I SPROVOĐENJE GLOBALNOG PRAVA TRGOVINE KULTURNIM DOBRIMA: UPOREDNOPRAVNE PERSPEKTIVE (Structure and Enforcement of Global Trade Law in Cultural Objects: Comparative Law Perspectives)