HARMO-DATA je projekt, financiran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Uradno se je začel izvajati septembra 2017, projektne dejavnosti so bile dokončane 30. 6. 2019. V njem je sodelovalo šest partnerjev iz Slovenije in Italije, in sicer Geodetski inštitut Slovenije (koordiniranje), Geodetska uprava Republike Slovenije, Igea, d. o. o., Insiel, S. p. A. (Trst), GeoSNav Lab – Oddelek za inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Trstu, in Terre, s. r. l. (Mestre). Pri projektu so sodelovali tudi pridruženi partnerji dežel Benečija in Furlanija - Julijska krajina ter ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Glavni cilj projekta je iskanje skupnih rešitev za izboljšanje upravljanja prostora in uporabe čezmejnih prostorskih podatkov, uskladitev obstoječih prostorskih podatkov, razvoj skupne čezmejne prostorske platforme, priprava skupnega protokola za dostop do harmoniziranih podatkov ter njihovo vzdrževanje. V projekt so bile vključene interesne skupine in uporabniki prostorskih podatkov: oblikovalci politik, nacionalne, regionalne in lokalne organizacije, civilna zaščita, podjetja, univerze in raziskovalna središča. Učinkovita uporaba čezmejnih prostorskih podatkov je mogoča le, če so harmonizirani. Model harmonizacije podatkov, ki smo ga izbrali v projektu, je INSPIRE in je v članku predstavljen skupaj z drugimi rezultati projekta (Ažman et al., 2018).

PROJEKT HARMO-DATA: USKLADITEV PODATKOV ZA ČEZMEJNO UPRAVLJANJE PROSTORA (PROJECT HARMO-DATA: DATA HARMONIZATION FOR CROSS-BORDER SPATIAL MANAGEMENT)

Raffaela Cefalo
Membro del Collaboration Group
;
Tatiana Sluga
Membro del Collaboration Group
;
2019-01-01

Abstract

HARMO-DATA je projekt, financiran v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014–2020, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Uradno se je začel izvajati septembra 2017, projektne dejavnosti so bile dokončane 30. 6. 2019. V njem je sodelovalo šest partnerjev iz Slovenije in Italije, in sicer Geodetski inštitut Slovenije (koordiniranje), Geodetska uprava Republike Slovenije, Igea, d. o. o., Insiel, S. p. A. (Trst), GeoSNav Lab – Oddelek za inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Trstu, in Terre, s. r. l. (Mestre). Pri projektu so sodelovali tudi pridruženi partnerji dežel Benečija in Furlanija - Julijska krajina ter ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Glavni cilj projekta je iskanje skupnih rešitev za izboljšanje upravljanja prostora in uporabe čezmejnih prostorskih podatkov, uskladitev obstoječih prostorskih podatkov, razvoj skupne čezmejne prostorske platforme, priprava skupnega protokola za dostop do harmoniziranih podatkov ter njihovo vzdrževanje. V projekt so bile vključene interesne skupine in uporabniki prostorskih podatkov: oblikovalci politik, nacionalne, regionalne in lokalne organizacije, civilna zaščita, podjetja, univerze in raziskovalna središča. Učinkovita uporaba čezmejnih prostorskih podatkov je mogoča le, če so harmonizirani. Model harmonizacije podatkov, ki smo ga izbrali v projektu, je INSPIRE in je v članku predstavljen skupaj z drugimi rezultati projekta (Ažman et al., 2018).
2019
Pubblicato
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
gv63-4_barboric.pdf

accesso aperto

Descrizione: All papers published in Geodetski vestnik are open accessed. By submitting their manuscript to the Geodetski vestnik Editorial Board, authors agree that their work, if accepted for publication, will be published according to the licence CC BY-NC
Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: Creative commons
Dimensione 7.97 MB
Formato Adobe PDF
7.97 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11368/2963843
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact