Performability and the Notions of Time and Place as Relevant Issues in Drama Translation / Translated as "Teatralność oraz kategorie czasu i miejsca jako istotne zagadnienia w przekładzie dramatu"